Hvis du har en enhed i dit system som ikke virker som det skal, er det muligt at lave en fejlsøgning på den igennem appen. 

vedligehold4_iphone12black_portrait.png

Start vedligehold på enheden, ved at vælge enheden i rummet hvor det er placeret. Hvis enheden har en advarselstrekant angivet, er det også muligt at starte vedligehold ved at trykke på den. 

På siden "Vedligehold" vælges "Kør vedligehold nu", herefter søger systemet efter fejl på enheden og retter dem hvis muligt. Her tjekker systemet forbindelsen til enheden, om enheden er tilføjet som den korrekte type, om enheden har den nødvendige software version eller om der er konfigurationsfejl. 

Forklaring af hvad felterne under vedligehold betyder samt hvordan de kan bruges 

Når "Kør fejlsøgning" startes, tjekker systemet selv om punkterne er som de burde være samt forsøger at udbedre dem. Vi anbefaler derfor at starte den før man begynder at bruge hver enkel menu.

Forbindelse

Under denne fane er det muligt at se hvor god forbindelsen er til enheden. Her vises husets faser, samt forbindelsen til de enkelte faser. Det kræver blot én fase med mere end 50% for enheden fungerer optimalt.

Fluebenet indikerer hvilken fase som enheden bruger til at kommunikere med systemet på. I dette eksempel er fase 1 valgt. 

fejlfindingforbindelse_iphone12black_portrait.png

Type

Her vises enhedens type, altså om enheden er en stikkontakt, lampeudtag mv. Er enheden tilføjet med en forkert type, vil man se at "Angivet type" og "Enhedens type" ikke stemmer overens.

Såfremt de ikke stemmer overens, vælges "Skift enheds ID" hvor det korrekte ID indtastes. 

fejls_gningtype_iphone12black_portrait.png

Software

Her vises enhedens software version. Påkrævet software version angiver minimumsversionen som enheden skal have før den har fuld funktionalitet. 

Ydermere er det også muligt at starte en opdatering på denne side. 

fejlfindingsoftware_iphone12black_portrait.png

Konfiguration

Her sammenlignes den programmering som er gemt i ZenseHome boxen og hvad der er gemt på appen, stemmer disse to programmeringer ikke overens, vil der opstå en konfigurationsfejl.

vedligehold5_iphone12black_portrait.png

Hvad sker der når en enhed konfigureres? 

Når en enhed konfigureres, vil den information man har tastet ind i appen også blive gemt på boxen. Det vil sige, at de indstillinger man ønsker udført, rent faktisk bliver udført. 

Var denne artikel en hjælp?
3 ud af 6 fandt dette nyttigt