Det er muligt at styre lyset, se status på udgangene og få events når der trykkes på betjeningstryk.

Det er en forudsætning at du har en MQTT broker.

ZenseHome

ZenseHome skal sættes op til at kommunikere med en MQTT broker. Dette gøres på følgende måde: 

  • Åben ZenseHome på din telefon
  • Gå ind i "Indstillinger"
  • Vælg "MQTT"
  • Indtast adressen på din MQTT broker
    • Det er også muligt at indstille port og brugernavn/password

Udgange

Lampeudtag, stikkontakter og DIN skinne moduler kan styres på følgende måde.

 

Tænd for lampested med ID 060012345

SerialNo: ID nummeret uden de 2 første tal og de efterfølgende nuller dvs. 12345

OutputNo: 1 for alle enheder med 1 udgang

State: ON eller OFF

Brightness: 0-100

Topic Payload

homeassistant/light/[SerialNo]_[OutputNo]/set

{"state":"[State]", "brightness":[Brightness]}

 

brightness er valgfrit

Eksempel:

homeassistant/light/12345_1/set

{"state":"ON", "brightness":100}

eller

{"state":"ON"}

 

Subscribe til nedenstående topic for at få state (ON/OFF) og brightness (0-100) for en enhed.

Topic Payload

homeassistant/light/[SerialNo]_[OutputNo]/state

 

{"state":"[State]", "brightness":[Brightness]}

Eksempel:

homeassistant/light/12345_1/state

{"state":"ON", "brightness":100}

 

Indgange

Betjeningstryk med ID000054321

SerialNo: ID nummeret uden de 2 første tal og de efterfølgende nuller dvs. 54321

InputNo:

1 = Knap 1 kort tryk

2 = Knap 1 langt tryk

3 = Knap 2 kort tryk

4 = Knap 2 langt tryk

 

Topic Payload

homeassistant/device_automation/[SerialNo]_[InputNo]/event

{"event":"button pressed","inputId":"[SerialNo] ;[InputNo]"}

Eksempel:

Kort tryk på knap 1 på 000054321

homeassistant/device_automation/54321_1/event

 

{"event":"button pressed","inputId":"54321;1"}

 

Scenarier

Få informationer om scenarier

Topic Payload

homeassistant/scene/<id>/config

{
"id": "<id>",
"name": "<scenarie navn>",
"topic": "homeassistant/scene/<id>/event",
"type": "scenario_started"
}

Eksempel:

homeassistant/scene/1b0058df3b6a4b69ac00fb144d58f794/config

{
"id": "1b0058df3b6a4b69ac00fb144d58f794",
"name": "Sluk alt",
"topic": "homeassistant/scene/1b0058df3b6a4b69ac00fb144d58f794/event",
"type": "scenario_started"
}

 

Event når et scenarie bliver kørt

Topic Payload
homeassistant/scene/<id>/event
{
"id": "<id>",
"name": "<scenarie navn>",
"event": "scene started"
}

Eksempel:

homeassistant/scene/1b0058df3b6a4b69ac00fb144d58f794/event

{
"id": "1b0058df3b6a4b69ac00fb144d58f794",
"name": "Sluk alt",
"event": "scene started"
}

 

Start et scenarie

Topic Payload
homeassistant/scene/<id>/set { "state": "on" }
homeassistant/scene/1b0058df3b6a4b69ac00fb144d58f794/set { "state": "on" }
Var denne artikel en hjælp?
6 ud af 10 fandt dette nyttigt