ANVENDELSE

Afbryderen er en ZenseHome® enhed som benyttes til at styre en 230 VAC indendørs lampe og styre andre ZenseHome enheder med trykkene. Enheden er udviklet til at kunne håndtere fremtidens lysinstallation inklusiv LED.

Denne enhed kan ikke benyttes selvstændigt, da den er en del af det samlede ZenseHome system.

KONSTRUKTION

Alle moderne lyskilder kan tilsluttes enheden, men dæmp funktionen må kun aktiveres og anvendes på lyskilder som er dæmpbare glødepærer og LED lamper og lignende. Maks. belastning op til 350W for glødelamper og op til 100W for LED.

Enheden kan ikke anvendes på jernkernetransformatorer/ ringkernetransformatorer.

PLACERINGSMULIGHEDER

Afbryderen er godkendt til indendørs montering.

BEVÆGELSESSENSOR

Bevægelsessensoren må ikke belyses direkte – dette kan give falsk detektering eller manglende detektering.

TEKNISKE DATA

  • Kapslingsklasse: IP20
  • Driftstemperatur: 0 0C til 30 0C
  • Luftfugtighed: 20 til 80 % ikke kondenserende
  • Forsyningsspænding, indgang: 230 VAC ± 10%, 50 Hz ±10%
  • Forsikring: 13A
  • Mærkeeffekt:
    • 300W glødelampe

    • 100W LED

GENERELT

Ved montering i forbindelse med ny-installation må montagen alene udføres af en autoriseret el-installatør.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående over krydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

 

ZenseHome A/S forbeholder sig retten til at ændre indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel.

Var denne artikel en hjælp?
3 ud af 3 fandt dette nyttigt