Hvordan kommunikerer ZenseHome på boligens faser?

I en bygnings installation vil man altid have tre faser ind i bygningen. Alle ZenseHome enheder kommunikerer over en af de tre faser.

Kommunikation mellem ZenseHome boxen og enhederne

ZenseHome boxen har tre modemmer indbygget, en til hver fase, der så kan kommunikerer med de enheder der er på den fase. ZenseHome boksen sørger for at enheder der er på hver sin fase kan kommunikere med hinanden.

For at ZenseHome boxen kan kommunikere med enhederne skal den vide hvilken fase enheden er installeret på. Det gøres ved at lave en kommunikationstest. I kommunikationstesten sender et signal ud på hver fase og ser hvor mange gange enheden svarer. Det konverteres til en procentsats der beskriver hvor god kommunikationen er.

Valg af hvilken fase enheden styres fra

Man vil i mange systemer opleve at der er procentsatser på flere faser. Det betyder ikke at enheden er monteret på flere faser. Det der kan ske er at kabler med fase 1 og 2 krydser hinanden i installation. Så kan signalet ”springe” fra den ene fase til den anden. I de systemer hvor det sker, håndterer ZenseHome boxen det, så kommunikationen foregår på den bedste fase.

Der kan ske ændringer, som gør at der kan opstå forringet kommunikation via den fase, som systemet bruger som kommunikation. Her vil systemet automatisk forsøge sig via én af de andre faser at nå enheden, hvis de tidligere har vist sig at have en fin kommunikation i mellem dem.

I forhold til faserne og procentsatserne i appen, så virker systemet sådan at alle enheder er installeret på en eller flere faser, som er trukket rundt i din bolig.

Cross talk mellem faserne 

Det betyder at enhed "X" sidder eksempelvis på fase 1 og i teorien skal kommunikere via den. Når man sender signaler ud via faserne, så kan de undervejs cross talk, hvis eksempelvis fase 1 og 2 krydser hinanden eller ligger helt tæt i kablingen rent fysisk. Cross talk sker når signalet rent fysisk hopper fra en fase til en anden.

Det opfanger systemet som en mulighed for at kunne sende et signal ud via fase 2, til en enhed der sidder på fase 1 fordi at signalet kan springe til den korrekte fase. Hvis det viser sig, at fase 2 kommunikere bedre ud til enheden pga. cross talking, så bruger systemet automatisk fase 2 fra start, selvom enheden er installeret på 1’eren – heri den smarte løsning med vores digital fasekobler.

Det kan i sidste ende give procentsatser på alle 3 faser, da alle 3 kan krydse hinanden eller ligge tæt et eller andet sted i kablingen og dermed nå enheden.

Afslutningsvis kan der ske ændringer, som gør at der kan opstå forringet kommunikation via den fase, som systemet bruger som kommunikation. Her vil systemet automatisk forsøge sig via én af de andre faser at nå enheden, hvis de tidligere har vist sig at have en tilstrækkelig kommunikation i mellem dem.

Hvornår der er tilstrækkelig kommunikation på enhederne

Minimumsniveauet for kommunikation er fastsat til 50% på blot én af faserne. F.eks. 0% på fase 1, 0% på fase 2 og 50% på fase 3. Det vil sige, at hvis der er to faser uden kommunikation, men én med 50% eller derover, vil der være tilstrækkelig kommunikation mellem enheden og ZenseHome boxen. 

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 2 fandt dette nyttigt