I denne artikel gennemgås den overordnede opbygning af ZenseHome appen. Ønsker du at læse mere dybdegående guides til opsætning mv. så kan de findes på vores supportside. 

Appens opbygning

ZenseHome appen er opdelt i to hovedmenuer, hvilket er siden for boligens rum og siden for indstillinger

intro1_iphone12black_portrait.pngintro2_iphone12black_portrait.png

På siden for boligens rum, findes overblikket over dit hjem samt hvilke enheder som er i hver rum. ZenseHome enhederne kan f.eks. være afbrydere, lampeudtag og stikkontakter. Det er også i det enkelte rum, hvor opsætningen for kan enhederne laves. 

Under indstillinger, er det her muligt at lave opdateringer, generelle indstillinger og opsætning af funktioner som ikke er på enhedsniveau. 

Menupunkterne "Scenarier" og "Guide" vil vi gennemgå i denne artikel også.

Hermed appens overordnede opbygning. Vi vil nu gennemgå de mest gængse funktioner og indstillinger i ZenseHome appen. 

Tilføj, slet eller omdøb en enhed

På siden under boligens rum, er det muligt at tilføje, slette eller omdøbe en enhed. Vælg plusset i højre hjørne for at tilføje en enhed, og blyanten hvis du ønsker at ændre navnet eller slette enheden. 

intro3_iphone12black_portrait.pngzhintro_iphone12black_portrait.png 

Ligeledes er det muligt under den enkelte enhed at flytte, omdøbe eller slette den ved at vælge de tre prikker i højre hjørne. I dette eksempel har vi valgt valgt enheden "Alrum lys højre" som er placeret i Alrum. 

Opsætning af en enhed

Opsætningen af den enkelte enhed gøres ved at vælge enheden i rummet (se ovenstående billede). 

 • Tænd og sluk på knapper

Under Tænd og sluk vælges der hvilke tryk som skal tænde for lyset. Systemet er lavet sådan, at trykket tildeles lampeudtaget og ikke omvendt. F.eks. vælges i appen Lampeudtaget "Alrum lys højre" og herefter tildeles det tryk som skal tænde og slukke for lampeudtaget.

Læs mere om opsætningen af Tænd og sluk på knapper her: Opsætning af tænd og sluk

 • Tænd og sluk på tidsplan

Her indstilles lyset til at tænde og slukke på forudbestemte tidspunkter. F.eks. indstilles lyset til at være tændt mellem solnedgang og solopgang.

Læs mere om opsætningen af tænd og sluk på tidsplan her: Indstilling af tænd og sluk på tidsplan

 • Tænd ved bevægelse

Her er det muligt at slå bevægelsessensoren til så lyset tændes ved bevægelse. For at benytte denne funktion, skal enheden have en bevægelsessensor i den, eller være tilsluttet en ekstern bevægelsessensor.

Læs mere om hvordan Tænd ved bevægelse indstilles her: Tænd lyset ved bevægelse

 • Sluk automatisk

Ved sluk automatisk er det muligt at indstille lyset til at slukke efter en given tidsperiode. Det benyttes primært på enheder hvor tænd ved bevægelse er aktiveret - men kan også benyttes i andre sammenhænge.

Et eksempel på hvordan sluk automatisk kan benyttes, kan være i et rum hvor lyset er sat til at tænde automatisk på en bevægelsessensor. I de fleste situationer, vil det være naturligt at lyset automatisk slukkes igen - det er under denne fane hvor det indstilles.

Læs mere om hvordan Sluk automatisk indstilles her: Opsætning af sluk automatisk

 • Dæmp

Under denne menu kan dæmp slås til og fra. Derudover kan der indstilles minimum og maksimum niveau for lysstyrken samt dæmp tider. 

Læs mere om hvordan dæmp indstilles her: Opsætning af dæmp

 • Dæmp automatisk

Funktionen dæmp automatisk gør at lyset dæmpes efter en given tidsperiode, efter det tændt af en bevægelsessensor. Dæmp automatisk styres enten af den indbyggede bevægelsessensor i enheden, eller af en anden bevægelsessensor i ZenseHome systemet. 

Læs mere om hvordan dæmp automatisk indstilles her: Opsætning af dæmp automatisk

 • Tænd niveau

Her indstilles niveauet lyset skal tænde på. Vælg mellem at lyset tænder på et fast niveau - f.eks. 50% - eller at lyset tænder på samme niveau som da det blev slukket. 

Læs mere om hvordan Tænd niveau indstilles her: Opsætning af tænd niveau

 • Sluk aldrig

Når sluk aldrig slås til, betyder det at enheden ikke godkender sluk kommandoer fra systemet. Det kan f.eks. være hvis man ved en fejl tilføjer enheden til et scenarie eller trykker på sluk i appen ved en fejl. Sluk aldrig er altså en slags fejlsikring, som er brugbar på enheder som ikke skal slukkes. Det kan f.eks. være stikkontakter hvor der er tilsluttet frysere, køleskabe, routere og andet elektronik som skal stå tændt hele tiden. 

Opsætning af funktioner

Opsætning af funktioner som ikke er på enhedsniveau kan laves under scenarier, guide og indstillinger. 

 • Scenarier

Scenarier bruges til at tænde, slukke eller dæmpe for en eller flere enheder på en gang. Et scenarie kan startes på tre forskellige måder; Ved tryk på en afbryder, igennem en tidsplan eller igennem appen. Det er kun fantasien som sætter grænser for hvordan et scenarie kan sættes op. Et scenarie kan f.eks. opsættes til at slukke alt lyset i boligen, eller sættes til at styre belysningen udendørs så det kun er tændt i bestemte tidsintervaller. 

intro5_iphone12black_portrait.png

Læs mere om hvordan et scenarie indstilles her: Opsætning af scenarier

 • Guide

intro6_iphone12black_portrait.png

På denne side, kan du hurtigt og nemt indstille de mest populære funktioner fra ZenseHome. Her bliver du guided gennem opsætningen af funktionerne og det hele sker samme sted i appen. 

 • Hjemmesimulering

Hjemmesimulering er i princippet en simpel tyverisikring. ZenseHome systemet optager alle enheders præcise tider for aktivitet. Aktiveres hjemmesimulering i appen, afspilles hjemmets aktiviteter 7 dage tilbage og frem. På denne måde virker hjemmet beboet.

 • Ledelys

Ledelys er den bagvedliggende belysning i stikkontakterne og afbryderne fra ZenseHome. Det er muligt at aktivere, deaktivere og justere styrken af ledelyset i appen. 

Læs mere om hvordan Ledelys indstilles her: Ledelys

 • Google Home

Det er muligt at forbinde ens ZenseHome enheder med Google Home. På den måde kan man tænde og slukke for lyset med stemmen eller på Google Homes app. For at benytte Google Home med ens ZenseHome enheder, skal man købe en Google nest og herefter oprette sig på Googles app. 

Læs mere her: Forbind med Google Home

Opdatering af systemet 

Systemet opdateres regelmæssigt, hvor vi sender opdateringer ud til enhederne, appen og ZenseHome boxen. Alle vores opdateringer er lavet sådan, at det kan køre automatisk. 

 • Opdatering af enhederne 

Enhederne opdateres jævnligt med nyt software. Når der er en ny opdatering tilgængelig, kan du enten selv sætte opdateringen i gang, eller indstille systemet til selv at opdatere det automatisk. Det indstilles i appen ved at vælge tandhjulet og herefter automatisk opdatering

Under status er det muligt at sætte firmware opdatering i gang selv, eller slå automatisk vedligeholdelse til. Når automatisk vedligeholdelse er slået til, sørger systemet selv for at systemet bliver opdateret. 

Læs mere om automatisk opdatering her: Automatisk opdatering

NB. er du ny kunde, anbefaler vi at du følger opdateringsproceduren fra den tilsendte installationsguide.

 • Opdatering af app 

Når der er en app opdatering tilgængelig, vil der når appen åbnes stå "opdatering tilgængelig" herefter skal appen opdateres på samme måde som ved alle andre apps på telefonen. Hvis du ønsker at læse omkring hvad opdateringerne indeholder, så kan det findes under appens versionshistorik. Derudover sendes der nyhedsbreve ud ved større opdateringer. 

Tips og tricks

 • Del adressen med andre brugere

Det er muligt at dele adressen med andre brugere, så alle i hustanden kan få glæde af ZenseHome. Den adressen deles med, vil få fuld adgang til at styre ZenseHome appen på sin egen telefon eller tablet. 

Læs mere om hvordan adressen deles med andre brugere her. 

 • Opdater systemet i det tidsrum der passer dig bedst

Slå automatisk vedligeholdelse til, i det tidsrum hvor det generer hustandens beboere mindst. Tidsrummet for automatisk vedligeholdelse er standard sat fra 01:00 - 05:00, det er muligt selv at vælge det tidspunkt som systemet skal opdateres i.

 • Hold styr på trykkene - lav et scenarie 

I stedet for at tildele det samme tryk til mange forskellige lyskilder, kan du med fordel lave et scenarie. Det giver f.eks. god mening når du ønsker at et tryk skal styre belysningen i flere rum eller områder i boligen. 

Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 3 fandt dette nyttigt