Scenarier bruges til at tænde, slukke eller dæmpe for flere enheder på en gang. I denne guide gennemgås det hvordan et scenarie oprettes og indstilles. 

Oprettelse af et scenarie 

For et oprette et nyt scenarie, vælges menuen "Scenarier" i bunden af appen.

scenarie1_iphone12black_portrait.png

På siden vælges plusset i højre hjørne, hvorefter det nye scenarie navngives og gemmes.

Dit scenarie er nu oprettet og klar til at blive indstillet.

Indstilling af et scenarie

Under indstillinger for dit scenarie, finder man tre felter som hedder Tænd, sluk & dæmp, Start scenarie på afbrydere og tidsplan. Det er under disse tre punkter hvor scenariet indstilles. 

scenarie2_iphone12black_portrait.png

Tænd, sluk & dæmp

Her fremgår en liste af alle dine enheder på adressen. Det er på denne side hvor man indstiller hvilke enheder som enten skal tændes, slukkes eller dæmpes i dit scenarie. 

På listen vælges der blot hvilke enheder som skal gøre hvad, og herefter trykkes der "Gem". Dit scenarie er nu gemt, og kan startes fra appen ved at trykke på play-knappen under listen for dine scenarier. 

Start scenarie på afbrydere 

Under dette felt kan man vælge hvilken afbryder som skal starte dit scenarie. Dette kan enten gøres ved fysisk at trykke på den afbryder som skal starte dit scenarie, eller ved manuelt at vælge hvilken afbryder som skal starte scenariet. 

  • Vælg afbryder ved fysisk tryk: Her trykker man på den afbryder som skal starte scenariet, herefter vil den fremgå af listen på appen og man trykker "Gem"
  • Vælg afbryder fra liste: Dette gøres ved at vælge menuen "Vælg afbrydere" nederst på siden. På listen vil alle hjemmets afbrydere nu fremgå, her vælges din ønskede afbryder, samt hvilken type tryk som skal starte scenariet. Herefter vælges "Gem". 

Bemærk:

  • Det er muligt at vælge mere end en afbryder til at starte det samme scenarie. Her er det samme procedure som er gennemgået på ovenstående punkter. 
  • Vi anbefaler at man bruger et langt tryk til at starte et scenarie. 

Tidsplan

Under dette punkt, er det muligt at indstille hvilket tidspunkt scenariet skal køre på. Det er muligt at vælge mellem ugedage og klokkeslæt. Yderligere kan der vælges mellem solop- og nedgang, dette er anvendeligt hvis det ønskes at scenariet kun skal køre i de lyse eller mørke timer.

 

Var denne artikel en hjælp?
4 ud af 7 fandt dette nyttigt