Eksempel på opsætning af "sluk alt"

I denne artikel vil vi gennemgå et eksempel af hvordan en "sluk alt" funktion indstilles. 

Vi tager udgangspunkt i et eksempel med følgende opsætning:

  • Alt lys i hjemmet slukkes fra et tryk

For at lave denne opsætning, skal der udføres 2 skridt i appen:

1. Scenarie oprettes som slukker for alle lyskilderne i hjemmet

Første skridt er at oprette et scenarie, hvor de lyskilder som skal indgå i sluk alt vælges. Scenariet oprettes ved at;

  1. Vælge tandhjulet i højre hjørne af appen og herefter "Scenarier"
  2. På siden for scenarier vælges plusset i højre hjørne, hvorefter scenariet navngives

 

slukalt1_iphone12black_portrait.pngslukalt1_iphone12black_portrait.png

Herefter vælges scenariet fra listen, og "Tænd, sluk & dæmp" vælges. Her vil en liste fremgå af alle hjemmets enheder, her vælges "Sluk" på de enheder som skal indgå i sluk alt scenariet. 

Når "Sluk" er sat til på dine ønskede enheder, vælges "Gem". Scenariet er nu gemt, og vil fremgå på listen under scenarier. 

2. Trykket som skal starte sluk alt vælges

Dit scenarie vælges nu fra listen og herefter vælges "Start scenarie på afbrydere". 

slukalt3_iphone12black_portrait.pngslukalt2_iphone12black_portrait.png

På siden vælges et eller flere tryk som starter sluk alt scenariet. Trykket vælges ved enten at trykke på det fysisk, eller fra listen ved at vælge menuen "Vælg afbrydere". Når de ønskede tryk er valgt vælges "Gem". 

Dit sluk alt scenarie er nu indstillet og klar til at blive brugt. Det er også muligt at starte sluk alt scenariet fra ZenseHome appen. Her startes sluk alt scenariet ved at trykke på "Play-knappen" som fremgår under listen for dine scenarier. 

Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 3 fandt dette nyttigt