Eksempel på opsætning af "sluk alt"

Der er to måder som du kan indstille sluk alt på. Første metode er ved at oprette en sluk alt igennem "Guide", den anden metode er ved at oprette det manuelt gennem scenarier. 

Metode 1: Sluk alt oprettes igennem Guide

Vi anbefaler at oprette dit sluk alt gennem menuen "Guide"

slukaltguide_iphone12black_portrait.png 

Her guides du igennem oprettelsen af din sluk alt funktion. 

Metode 2: Sluk alt oprettes igennem scenarier

For at lave scenarieret, skal der udføres 2 skridt i appen:

2.1. Scenarie oprettes som slukker for alle lyskilderne i hjemmet

Første skridt er at oprette et scenarie, hvor de lyskilder som skal indgå i sluk alt vælges. Scenariet oprettes ved at;

  1. Vælge tandhjulet i højre hjørne af appen og herefter "Scenarier"
  2. På siden for scenarier vælges plusset i højre hjørne, hvorefter scenariet navngives

 

slukalt1_iphone12black_portrait.pngslukalt1_iphone12black_portrait.png

Herefter vælges scenariet fra listen, og "Tænd, sluk & dæmp" vælges. Her vil en liste fremgå af alle hjemmets enheder, her vælges "Sluk" på de enheder som skal indgå i sluk alt scenariet. 

Når "Sluk" er sat til på dine ønskede enheder, vælges "Gem". Scenariet er nu gemt, og vil fremgå på listen under scenarier. 

2.2. Trykket som skal starte sluk alt vælges

Dit scenarie vælges nu fra listen og herefter vælges "Start scenarie på afbrydere". 

slukalt3_iphone12black_portrait.pngslukalt2_iphone12black_portrait.png

På siden vælges et eller flere tryk som starter sluk alt scenariet. Trykket vælges ved enten at trykke på det fysisk, eller fra listen ved at vælge menuen "Vælg afbrydere". Når de ønskede tryk er valgt vælges "Gem". 

Dit sluk alt scenarie er nu indstillet og klar til at blive brugt. Det er også muligt at starte sluk alt scenariet fra ZenseHome appen. Her startes sluk alt scenariet ved at trykke på "Play-knappen" som fremgår under listen for dine scenarier. 

Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 3 fandt dette nyttigt