ANVENDELSE

Universaludtag er en ZenseHome enhed som benyttes til at styre eksempelvis 230VAC udendørs lamper. Enheden indgår i ZenseHome systemet som består af flere enheder, eks. betjeningstryk, stikkontakt, ZenseHome box og ZenseHome appen.

Denne enhed kan eftermonteres med ekstern bevægelsessensor eller andre input kilder.

Den kan benyttes selvstændig ved brug af eksterne input kilder efter programmering med ZenseHome appen. Den bedste udnyttelse fås dog i et samlet ZenseHome system.

KONSTRUKTION

Enheden har en 13A relæ udgang og indgang til 230VAC sensor

Mange typer kilder kan tilsluttes enheden, så som almindelige glødepærer, 230VAC halogen, lavenergipærer, LED lamper, lavspændingslyskilder med transformatorer, mindre elmotorer og lignende. Maksimal belastning op til 2300W for glødelamper. Der er begrænsninger mht. andre belastningsformer. Se afsnit omkring tekniske data.

Ved brug af ekstern sensor skal denne aktivers i ZenseHome appen.

Universal udtaget er tildelt en unik adresse/ identifikations num­mer, der bruges til at identificere enheden i ZenseHome appen og i kommunikationen mellem enhederne i systemet.

PLACERINGSMULIGHEDER

Denne enhed kan monteres både udendørs og indendørs. Ved korrekt montage samt brug af egnede forskruninger har enheden en kapslingsklasse til IP54.

MONTAGE

Ved montering i forbindelse med ny-installation må montagen alene udføres af en autoriseret el-installatør.

Enheden er tildelt en unik adresse som bruges til at identificere enheden i ZenseHome appen.

ID’en er påtrykt på forsiden af enheden lige under stregkoden.

Universal udtaget er forsynet med gevind huller forskruninger.

Universal udtaget er forsynet med huller for ophængning på væg/ plan overflade. Benyt skruer som passer til vægtypen.

Skrue afstand ved ophængning: 113mm vandret, 64mm lodret.

Montering.png

 

TILSLUTNINGSDIAGRAM (Rev. D)

 Universal udtaget har 4 sæt klemterminaler. Disse skal henholdsvis benyttes til:

 • P10: 230VAC
 • P11: Belastning
 • P12: Sensor
 • P13: Jord

Klemmerne udløses ved at trykke på den orange fane ved den ønskede tilslutning. Der må kun tilsluttes en ledning pr terminal hul.

Montage af ledning, udføres ved at trykke den orange fane i bund samtidig med at ledningen monteres i det pågældende hul. Ved af montage trykkes den orange fane og ledningen trækkes ud.

Tilslutning.png

 

Tilslutning for 230 VAC på P10

 • Klemme 1 : Nul
 • Klemme 2 : Fase

Tilslutning for lampe(r) på P11

 • Klemme 1 : Nul
 • Klemme 2 : Tænd ledning (LOAD)

Tilslutning til 230VAC sensor på P12

 • Klemme 1 : Nul
 • Klemme 2 : 230VAC til sensor (max 1A)
 • Klemme 3 : Sensor input

 Sensor.png

 

Tilslutning for jord på P13.

 • Klemme 1-3 : Jord

Tilslutningsdiagram (Rev. C)

Ældre Universal udtag har 4 sæt klemterminaler. Disse skal henholdsvis benyttes til:

 • P4: 230VAC
 • P3: Belastning
 • P5: Sensor
 • P2: Bruges ikke

mceclip1.png

 

Tilslutning for 230 VAC på P4

 • Klemme 1 : Nul
 • Klemme 2 : Jord
 • Klemme 3 : Fase

Tilslutning for lampe(r) på P3

 • Klemme 1 : Nul (LOAD)
 • Klemme 2 : Jord
 • Klemme 3 : Tænd ledning (LOAD)

Tilslutning til 230VAC sensor på P5

 • Klemme 1 : Nul
 • Klemme 2 : SENSOR INPUT (Nul Styresignal)
 • Klemme 3 : 230VAC til PIR (max 1A)

 

Eksempel på tilslutning af en JO-EL sensor.

ZenseHome
Universaludtag

JO-EL sensor
P5-1 Nul Brun Fase
P5-2 Signal Rød Tænding
P5-3 Fase Blå Nul

 

mceclip2.png

 

Bemærk at fase og nul er ombyttet i forhold til JO-EL enheden, da der skal være sluttefunktion mellem klemme 1 og 2.

 

P5 indgangen kan også aktiveres via et relæ. Relæ kontakterne tilsluttes til P5-1 og P5-2 og vil, når de er sluttet, aktivere indgangen.

mceclip3.png

TEKNISKE DATA

Kapslingsklasse

IP54

Driftstemperatur

-20 0C til +50 0C

Luftfugtighed

20 til 80 %

EMC direktiv

EN61000-6

Standarder

EN60669-2, EN50065-1, EN61000-6

Eget forbrug

Typisk 0,5 W

Kontakt, udgang.

230 VAC

Mærkeeffekt

2300 W glødelampe

1000 VA lysstofrør ukompenseret.

750 VA energispare pære (CFL og LED)

600 W et faset motorer

Maksimal indkoblingsstrøm

<80 A / 20ms

Beskyttelse

13 A lysinstallation

Forsyningsspænding, Indgange

230 VAC ± 10%

50 Hz ±10%

230 VAC sensor forsyning

230 VAC ± 10%

Minimumsbelastning

Ingen krav

Forsikring

Maksimum 13 A

Terminaler

Klemterminaler max 2,5mm

Modulstørrelse

130,3 x 60,5 x 78,0 mm

 

PROGRAMMERING

Programmering af enheden foretages via ZenseHome appen hvorefter konfigurationen overføres til de aktive enheder i systemet via en ZenseHome box.

RENGØRING

 Rengøres med en hårdt opvredet klud. Rengøringsmiddel med slibeeffekt eller opløsningsmiddel må ikke benyttes.

 

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående over krydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

 

ZenseHome A/S forbeholder sig retten til at ændre indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel.

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt