For at flytte en enhed til et andet rum, skal følgende gøres i appen:

  1. Rummet hvor enhed er placeret i vælges
  2. Den ønskede enhed vælges
  3. Blyanten i højre hjørne vælges

Gennemgang skridt for skridt

1. Rummet hvor enhed er placeret i vælges

I dette eksempel vælger vi rummet "Alrum".

tilf_j1_iphone12black_portrait.png

2. Den ønskede enhed vælges

I rummet alrum vælges den ønskede enhed. I dette eksempel vælger vi den første enhed "Alrum lys".

rediger1_iphone12black_portrait.png

3. Blyanten i højre hjørne vælges

rediger3_iphone12black_portrait.png

3.1. Enhedens rum ændres

Angives det rum enhed skal placeres i, hvilket vælges under "Lysets navn". 

Rediger2_iphone12black_portrait.png

Enhedens placering kan ligeledes angives på denne side. Placering angiver den fysiske placering for enheden. F.eks. hvor en afbryder eller et lampeudtag er monteret i boligen. 

Når det nye navn er angives, vælges "Gem" nederst på siden. 

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt