ANVENDELSE

ZenseHome box anvendes til at styre, indstille og opdatere alle ZenseHome enheder.

ZenseHome box samler husets 3 faser så ZenseHome enheder kan kommunikeer på tværs af husets faser.

KONSTRUKTION

ZenseHome box er en DIN monteret enhed, som skal monteres i husets el tavle.

PLACERINGSMULIGHEDER

Denne ZenseHome® enhed er kun godkendt til indendørs montering.

ID

Enheden er tildelt en unik adresse som bruges til at identificere enheden i ZenseHome appen.

ID’en er påtrykt på forsiden af enheden.

Bemærk! Programmet tilretter og validerer automatisk adressen efter indtastning.

TEKNISKE DATA

Kapslingsklasse

IP20

PLC frekvens

110 kHz

Driftstemperatur

0 0C til 30 0C

Luftfugtighed

20 til 80 % ikke kondenserende

EMC direktiv

EN50065-1

Standarder

EN60669-2, EN50065-1

Forsyningsspænding, Indgange

230 VAC ± 10%

50 Hz ±10%

Forsikring

Maksimum 16 A

Terminaler

Skrueterminaler for fase, nul  max 2,5 mm.

Modul størrelse

6 modul

 

MONTERING

ZenseHome box skal installeres i husets el tavle. Installationen skal udføres af en aut. elinstallatør.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående, over krydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

 

ZenseHome A/S forbeholder sig retten til at ændre indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel.

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 2 fandt dette nyttigt