Fejlfinding på enhed som fejler i forbindelsestest

Fejler en eller flere af dine enheder i forbindelsestesten, så anbefaler vi, at man foretager følgende fejlsøgning.

Findes enheden?

Undersøg om enhedens ID der står i appen, er ens med det som står trykt på selve enheden. Stemmer disse ikke overens, slettes den eksisterende enhed, hvorefter enheden tilføjes igen med korrekt ID. 

Undersøg for støjkilder

Der kan være støjkilder som ødelægger ZenseHome kommunikationen. Støjkilder kan være printere, opladere, pærer eller andet teknisk udstyr. Generelt kan alt udstyr tilsluttet elinstallationen være potentiel støjkilde.

Afmonter alle mulige støjkilder i huset, såsom:

  • Tag lamperne fra eller afmonter pærerne
  • Tag printeren, TV'et osv. fra stikkontakterne
  • Kan de ikke tages fra, så sørg for at de er slukket

Når det er gjort, så laves der en ny forbindelsestest: Se hvordan det gøres her

Skift enheden

Udskift enheden uden kommunikation med en som virker, eller en helt ny. 

Bliver der oprettet kommunikation efter enheden er udskiftet, betyder det, at den udskiftede enhed er defekt. 

Hvis det ikke virker?

Virker disse ting ikke, så kontakt support på support@zensehome.com. Med ID'et på enheden uden kommunikation, samt Box-ID. 

Var denne artikel en hjælp?
3 ud af 4 fandt dette nyttigt