ANVENDELSE

Lampeudtag er en ZenseHome® enhed som benyttes til at styre en 230 VAC indendørs lampe. Enheden er udviklet til at kunne håndtere fremtidens lysinstallation inklusiv LED.

Denne enhed kan ikke benyttes selvstændigt, da den er en del af det samlede ZenseHome system.

KONSTRUKTION

Lampeudtaget har indbygget lys dæmper, som kan slås til eller fra i appen. Alle moderne lyskilder kan tilsluttes enheden, men dæmp funktionen må kun aktiveres og anvendes på lyskilder som almindelige glødepærer, halogen og lignende lavspændingskilder med dæmpbare elektroniske transformatorer, dæmpbare lavenergipærer, LED lamper og lignende. Maks. belastning op til 350W for glødelamper og op til 100W for LED.

Enheden kan ikke anvendes på jernkernetransformatorer/ ringkernetransformatorer.

Enheden er beskyttet af en 5x20 mm 2A F sikring samt elektronisk beskyttelse.

PLACERINGSMULIGHEDER

Lampeudtaget er godkendt til indendørs montering.

LYSSENSOR

Lyssensoren er placeret på kanten af lampeudtaget. Funktionen af lyssensoren styres af ZenseHome appen. Funktionen forringes hvis denne tildækkes eller den ’ser’ ind i et hjørne.

NÆRBETJENING

Ved kanten af lampeudtaget i forlængelse af sikringsholderen, er der en undersænket knap. Knappen betjenes med et spidst værktøj, lampeudtaget kan betjenes (tænd/sluk), uden behov for forudgående programmering.

BEVÆGELSESSENSOR

Bevægelsessensoren registrerer bevægelse i området som figuren herunder viser. Sensoren har en asymmetrisk detektering. Monter lampeudtaget således at sensoren giver den ønskede dækning. En lampeledning kan evt. skygge for detektionsområde.

 • Åbnings vinkel X=93O og Y=10O
 • Rækkevidde op til 10 meter

 Bev_gelsessensor.png

     A

     X      Y
     1,0m        2,1m        2,8m  
     2,5m        5,4m        7,1m  
     4,0m        8,4m        11,4m  

Bevægelsessensoren må ikke belyses direkte – dette kan give falsk detektering eller manglende detektering.

TEKNISKE DATA

 • Kapslingsklasse: IP20
 • Driftstemperatur: 0 0C til 30 0C
 • Luftfugtighed: 20 til 80 % ikke kondenserende
 • Eget forbrug: typisk 0,3W-0,5W
 • Forsyningsspænding, indgang: 230 VAC ± 10%, 50 Hz ±10%
 • Forsikring: 13A
 • Mærkeeffekt:
  • 350W glødelampe

  • 250W m/elektroniske trafo

  • 100VA CFL, lavenergipærer

  • 100W LED

 • Max peak strøm: 30A/1ms

GENERELT

Ved montering i forbindelse med ny-installation må montagen alene udføres af en autoriseret el-installatør.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående over krydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

 

ZenseHome A/S forbeholder sig retten til at ændre indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel.

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt