ANVENDELSE

Stikkontakten er en ZenseHome® enhed. Enheden har én trykknap, der benyttes til at styre dets eget strømudtag samt til at styre et eller flere lampeudtag/stikkontakter.

Denne enhed kan benyttes selvstændig, men er en del af det samlede ZenseHome® system, med flere andre enheder bl.a. lampeudtag og betjeningstryk.

KONSTRUKTION

Denne ZenseHome® enhed består af et programmerbart 230 volts strømudtag og en trykknap som enten kan betjenes med et kort tryk eller et langt tryk. Kort tryk kontrollerer altid som minimum stikkontakten. ZenseHome® enheden har indbygget indikatorlys, som viser status på stikkontakten. Indikatorlyset beskriver ikke status på andre ZenseHome® enheder som evt. også er kontrolleret af stikkontakten.

PILLE SIKRING

Enheden er konstrueret med pille sikring, som har til hensigt at forhindre, at der kan stikkes fremmedlegemer ind i et af stikkontaktens huller. Pille sikringen skal – for ikke at aktiveres/låse – påvirkes med begge stikben samtidig. Dette betyder, at hvis en stikprop sættes i enheden i en skæv vinkel, så vil pille sikringen blive aktiveret. For at opnå nemmest indføring af stikproppen, anbefales det at vrikke stikproppen forsigtigt fra side til side.

PLACERINGSMULIGHEDER

Denne ZenseHome® enhed er kun godkendt til indendørs montering.

TEKNISKE DATA

 • Kapslingsklasse: IP20
 • Driftstemperatur: 0 0C til 30 0C
 • Luftfugtighed: 20 til 80 % ikke kondenserende
 • Eget forbrug: typisk 0,3W
 • Forsyningsspænding, indgang: 230 VAC ± 10%, 50 Hz ±10%
 • Forsikring: 13A
 • Mærkeeffekt:
  • AC1 load, 3000W (resistive)
  • AC3 load, 750 W (motor)
  • AC15 load, 360VA
  • Cosj 0,5 9A/250V
  • 1kW glødelampe
 • Max peak strøm: Inrush 80A/20ms

RENGØRING

Rengøres med en hårdt opvredet klud. Rengøringsmiddel med slibeeffekt eller opløsningsmiddel må ikke benyttes.

GENERELT

Ved montering i forbindelse med ny-installation må montagen alene udføres af en autoriseret el-installatør.

 

Hvor der ikke er jordinstallation skal blindprop monteres. Denne monteres i jord bøsningen og trykkes helt plan med fronten.

 

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående over krydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

 

ZenseHome A/S forbeholder sig retten til at ændre indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel.

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt