ANVENDELSE

Betjeningstryk er en ZenseHome® enhed. Enheden har to trykknapper, der benyttes til at styre et eller flere lampeudtag /stikkontakter / universaludtag.

Denne enhed kan ikke benyttes selvstændigt, da den er en del af det samlede ZenseHome - system.

KONSTRUKTION

 Denne ZenseHome® enhed består af to trykknapper som hver især enten kan betjenes med et kort tryk eller et langt tryk. ZenseHome® enheden har indbygget indikatorlys, som viser status på det lampeudtag eller stikkontakt, som trykknappen betjener. Desuden har enheden indbygget konfigurer bart ledelys.

Enheden er tildelt en unik adresse/identifikationsnummer, der bruges til at identificere enheden i ZenseHome appen og i kommunikationen mellem enhederne i ZenseHome systemet.

PLACERINGSMULIGHEDER

Denne ZenseHome® enhed er kun godkendt til indendørs montering.

MONTAGE

Ved montering i forbindelse med ny-installation må montagen alene udføres af en autoriseret el-installatør.

Denne ZenseHome® enhed passer til alle FUGA kompatible dåser og underlag. Enheden kan ligeledes benyttes sammen med alle FUGA kompatible rammetyper og rammestørrelser. Brug ikke el-skruetrækker til at spænde skruerne. Frontpladen trykkes blot på plads.

Enheden er tildelt en unik adresse som bruges til at identificere enheden i ZenseHome appen.

ID’en er påtrykt på forsiden af enheden lige under stregkoden.

Bemærk! Programmet tilretter og validerer automatisk adressen efter indtastning.

Monter ikke dækslet før enhedens ID nummer er noteret og enheden er monteret i dåse.

VIGTIGT: Vær opmærksom på:hvis skruerne i gribekløerne overspændes, så kan det resulterer i, at trykknapperne ikke fungere efter hensigten.

Kontroller altid efter montage, at trykknapperne har normal funktion.

Afmontering.png

Hvis frontpladen skal afmonteres, skal den forsigtigt løsnes i midten (mellem lyslederne) med en skruetrækker som føres ind langs ”skillelinjen” mellem de 2 trykknapper og vippes ud af.

 TILSLUTNINGSDIAGRAM

  • Nul (markeret med ”N”)
  • Fase (markeret med ”L”)

 Det er muligt at sløjfe fase og nul videre til andre enheder i de monterede stik.

Tilslutning_00-BT-01-H.JPG

TEKNISKE DATA

Kapslingsklasse

IP20

Driftstemperatur

0 0C til 30 0C

Luftfugtighed

20 til 80 % ikke kondenserende

EMC direktiv

EN50065-1

Standarder

EN60669-2, EN50065-1

Eget forbrug

Typisk 0,3 W

Forsyningsspænding, Indgange

230 VAC ± 10%

50 Hz ±10%

Forsikring

Maksimum 13 A

Terminaler

Skrueterminaler for fase, nul  max 2x2,5□ mm.

Modul størrelse

1 modul - FUGA

 

PROGRAMMERING

Programmering af enheden foretages via ZenseHome appen hvorefter konfigurationen overføres til de aktive enheder i systemet via en ZenseHome box.

RENGØRING

Rengøres med en hårdt opvredet klud. Rengøringsmiddel med slibeeffekt eller opløsningsmiddel må ikke benyttes.

 

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

 

ZenseHome A/S forbeholder sig retten til at ændre indholdet i denne vejledning uden forudgående varsel.

Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt